(+976) 7035-2644 info@hab.erdenet.mn

Мэдээ мэдээлэл

“АСБЕСТТЭЙ ХОЛБООТОЙ ӨВЧНИЙ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭЛТ, ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ

Image

Нэг. Сургалтын бүрэлдэхүүн

1.1. “Асбесттэй холбоотой өвчний урьдчилан сэргийлэлт, өнөөгийн байдал” сэдэвт 3 цагийн сургалтыг  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн 2021-2025 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2023 оны арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу 2023 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгууллаа. 

1.2. Сургалтанд Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй 30 аж ахуй нэгж байгууллагын 30 химийн лабораторийн ажилтан болон Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан ажилтан нар оролцлоо. 

1.3. Сургалтыг аймгийн Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн сургалтын танхимд явууллаа.

Хоёр. Сургалтын явц

2.1. Сургалт хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдсан ба техник хэрэгслийн саатал гараагүй болно. Сургалтыг Асбестийн хор нөлөө болон Тоосны шалтгаан өвчлөл, Асбестийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, өнөөгийн байдал гэсэн сэдвийн хүрээнд тухайн агуулга, ач холбогдлыг таниулах, мэдлэг мэдээлэл өгөх зорилгоор Монгол улсад мөрдөгддөг тоосны стандартууд болон нэр томьёо, тодорхойлолтыг нэрлэн тайлбарлаж, өнөөгийн байдлын талаар ярилцлаа.

2.2. Асбесттэй холбоотой өвчний урьдчилан сэргийлэлт, өнөөгийн байдал сэдвийн хүрээнд жишээгээр Орхон аймгийн Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, аймгийн зөвлөлийн гишүүн Г.Баасанбилэгт тайлбарлаж мэдлэгийг бататгалаа.

2.3. Аймгийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн 2021-2025 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2023 оны арга хэмжээний төлөвлөгөөг лекцээр танилцуулж, бүрэлдэхүүн болон ойрын хугацаанд хийгдэх ажлуудын талаар мэдээлэл өгч, уялдаа холбоог ханган ажиллах бололцоог хангалаа.

2.4. Сургалтанд оролцогчдод гарын авлага, хичээлийн лекц, үзүүлэнг тараалаа.

Гурав. Сургалтын дүгнэлт

  3.1. Оролцогчдоор Асбестийн талаар болон тоосны талаар асуулт асууж,  Орхон аймгийн Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн, аймгийн зөвлөлийн гишүүн Г.Баасанбилэгт хариуллаа.

            3.2. Сургалтанд оролцогчдоос ХАБЭА-н сургалтанд суух талаар санал гаргалаа.     

3.3. Сургалтын мэдээг ХХҮГ-ын цахим хуудас болон Арбес сайтад сурталчилсан болно.

ДӨРӨВ. Сургалтын явцын зурагт мэдээллийг хавсаргав.

3.5.    Мөн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн 2021-2025 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2023 оны арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгасан зардал болох 300.000 төгрөгийг оролцогчдын ая тухтай байлгах үүднээс цайны завсарлаг төсөвлөгдөж зарцуулагдлаа.

     

         

 

 

Таны IP хаяг: 3.234.244.181
  • 1 Онлайн
  • 89 Өнөөдөр
  • 88 Өчигдөр
  • 209 Долоо хоногт
  • 547 Сүүлийн сард
  • 17630 Нийт хандалт