(+976) 7035-2644 info@hab.erdenet.mn

Мэдээ мэдээлэл

“АСБЕСТИЙН ХОР НӨЛӨӨ БОЛОН ТООСНЫ ШАЛТГААН ӨВЧЛӨЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Image

Нэг. Сургалтын бүрэлдэхүүн

1.1. “Асбестийн хор нөлөө болон Тоосны шалтгаан өвчлөл” сэдэвт 3 цагийн сургалтыг  Аймгийн ХАБЭА-н зөвлөлийн төлөвлөгөөний дагуу 2023 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгууллаа. /Сургалтын хөтөлбөрийг хавсаргав/.

1.2. Сургалтанд Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй барилгын салбарын Аж ахуй нэгж байгууллага болон тоостой нөхцөлд ажилдаг 30 аж ахуй нэгж байгууллагын 30 ажилтан оролцлоо. /Оролцогчдын бүртгэл, ирцийг хавсаргав/.

1.3. Сургалтыг аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын сургалтын танхимд явууллаа.

Хоёр. Сургалтын явц

2.1. Сургалт хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдсан ба техник хэрэгслийн саатал гараагүй болно. Сургалтыг Асбестийн хор нөлөө болон Тоосны шалтгаан өвчлөл гэсэн сэдвийн хүрээнд тухайн агуулга, ач холбогдлыг таниулах, мэдлэг мэдээлэл өгөх зорилгоор Монгол улсад мөрдөгддөг тоосны стандартууд болон нэр томьёо, тодорхойлолтыг нэрлэн тайлбарлаж өглөө.

2.2. Асбестийн хор нөлөө болон Тоосны шалтгаан өвчлөл сэдвийн хүрээнд жишээгээр Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч Д.Эрдэнэбаяр тайлбарлаж мэдлэгийг бататгалаа.

2.3. Аймгийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн үйл ажиллагааг лекцээр танилцуулж, бүрэлдэхүүн болон ойрын хугацаанд хийгдэх ажлуудын талаар мэдээлэл өгч, уялдаа холбоог ханган ажиллах бололцоог хангалаа.

Гурав. Сургалтын дүгнэлт

  3.1. Оролцогчдоор 10 асуулт бүхий мэдлэг сорих тест ажиллуулахад 87 хувьтай дүгнэгдлээ.

1.1. “Асбестийн хор нөлөө болон Тоосны шалтгаан өвчлөл” сэдэвт 3 цагийн сургалтыг  Аймгийн ХАБЭА-н зөвлөлийн төлөвлөгөөний дагуу 2023 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгууллаа. /Сургалтын хөтөлбөрийг хавсаргав/.

1.2. Сургалтанд Орхон аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй барилгын салбарын Аж ахуй нэгж байгууллага болон тоостой нөхцөлд ажилдаг 30 аж ахуй нэгж байгууллагын 30 ажилтан оролцлоо. /Оролцогчдын бүртгэл, ирцийг хавсаргав/.

1.3. Сургалтыг аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын сургалтын танхимд явууллаа.

Хоёр. Сургалтын явц

2.1. Сургалт хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдсан ба техник хэрэгслийн саатал гараагүй болно. Сургалтыг Асбестийн хор нөлөө болон Тоосны шалтгаан өвчлөл гэсэн сэдвийн хүрээнд тухайн агуулга, ач холбогдлыг таниулах, мэдлэг мэдээлэл өгөх зорилгоор Монгол улсад мөрдөгддөг тоосны стандартууд болон нэр томьёо, тодорхойлолтыг нэрлэн тайлбарлаж өглөө.

2.2. Асбестийн хор нөлөө болон Тоосны шалтгаан өвчлөл сэдвийн хүрээнд жишээгээр Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч Д.Эрдэнэбаяр тайлбарлаж мэдлэгийг бататгалаа.

2.3. Аймгийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн үйл ажиллагааг лекцээр танилцуулж, бүрэлдэхүүн болон ойрын хугацаанд хийгдэх ажлуудын талаар мэдээлэл өгч, уялдаа холбоог ханган ажиллах бололцоог хангалаа.

Гурав. Сургалтын дүгнэлт

  3.1. Оролцогчдоор 10 асуулт бүхий мэдлэг сорих тест ажиллуулахад 87 хувьтай дүгнэгдлээ.

Таны IP хаяг: 3.234.244.181
  • 1 Онлайн
  • 89 Өнөөдөр
  • 88 Өчигдөр
  • 209 Долоо хоногт
  • 547 Сүүлийн сард
  • 17630 Нийт хандалт