(+976) 7035-2644 info@hab.erdenet.mn

Видео мэдээлэл

2022 ОНЫ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАСАН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ШАЛГАРСАН ОРОЛЦОГЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Image

 1. ААНБ-уудын хамтын гэрээ, Аймгийн гурван талт хамтын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэн ХАБЭА-н нөхцөлийг сайжруулан ажилласан ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ШАГНАЛ ОЛГОЛТ

 

 

 1. Эрдэнэт, Булганы Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК      

Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн 25.7% буюу 385.000 км2 газар нутаг, 11 аймаг, 147 сум, суурин газар, нийт 82299 хэрэглэгчдэд дунджаар 1150.0 орчим сая кВт цаг цахилгаан эрчим хүч түгээж, борлуулж байна.

Бүтэц зохион байгуулалтын хувьд Архангай, Булган, Өвөрхангай, Хархорин гэсэн орон нутгийн 4 салбар, Төв компанидаа Захиргаа удирдлагын, техникийн бодлогын, Борлуулалтын, Эдийн засаг хөгжлийн, Дотоод хяналт аюулгүй ажиллагааны, Санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн, Хангамж үйлчилгээний, Сургалт бүтээмжийн гэсэн 8 хэлтсийн зохион байгуулалттайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна.

Төв компанид 233, Булган салбарт 105, Архангай салбарт 105, Өвөрхангай салбарт 126, Хархорин салбарт 89, нийт 658 ажилтан ажиллаж байна.

ЭБЦТС ТӨХК нь Шинээр ажилд орсон ажилтны ХАБЭА-н сургалтын хөтөлбөрийг байгууллагын онцлогт нийцүүлэн баталж мөрдүүлэн хамтын гэрээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 18,941.1 сая төгрөгийг төсөвтөө тусган биелэлтийг ханган ажилласан ба цалин хөлсийг дунджаар 29.2 хувиар нэмэгдүүлсэн байна. ХАБЭА-н хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, ҮОХХ, МШӨ-нөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд байгууллагын үйл ажиллагааны зардлын 1.54 хувь буюу 509,6 сая төгрөгийг зарцуулсан зэрэг ажлуудаараа 89 оноогоор шалгарсан байна.

 

 1. 15 дугаар цэцэрлэг         

 

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Бүрэнбүст багийн нутаг дэвсгэрт сургуулийн өмнөх боловсролын үйл ажиллагааг үзүүлэн ажилладаг. 1988 оны 9 дүгээр сарын 01-нд  280 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн ба одоо 19 багш, 12 туслах багш, 17 бусад ажилтан, нийт 48 ажилтантай, 12 бүлэгт 370 хүүхэд сурч, хөгжиж байна.

Тус байгууллагын захиргаа, ҮЭ-ийн хорооны хооронд байгуулсан хамтын гэрээний хэрэгжилт 97.2 хувийн биелэлттэй дүгнэгдсэн байна. АХНЗГТ хамтын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийн хүрээнд 1 багш амьдрах ая тухтай нөхцөлөө бүрдүүлэн байшиндаа цэвэр, бохир усны шугамд холбох ажлыг эхлүүлсэн байна. ХАБЭА-н хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, ҮОХХ, МШӨ-нөөс урьдчилан сэргийлэх, ажлын байрны аюул, эрсдэлгүй байдлыг хангах арга хэмжээнд 14.501,600 сая төгрөгийг зарцуулсан нь нийт төсвийн 1.76 хувийг эзлэсэн зэрэг ажлуудаар 86 оноо авч шалгарсан байна.

 1. Эрдэнэтийн Дулааны цахилгаан станцТӨХК

Станцын эхний ээлж 1987 оноос  ашиглалтанд орж цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэж, Эрдэнэт хотын хэрэглэгчдэд дулааны эрчим хүч түгээж эхэлсэн.Тус байгууллага нь  жилдээ 266.3 сая кВт.ц ЦЭХ-ийг үйлдвэрлэн, 225.7 сая кВтц цахилгаан түгээж, 570 мянган Гкал ДЭХ-ийг үйлдвэрлэж, 613.4 мянган Гкал ДЭХ-ийг түгээж байна.     Нийт 461 ажилтантай, 1 алба, 5 хэлтэс, 8 цехийн бүтэцтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Баянцагаан багийн нутаг дэвсгэрт үйлдвэрийн барилга байгууламж 27.5 га, үнсэн сан 32.1 га нийт 59.6 гар талбай бүхий газар эзэмшин үйл ажиллагаа явуулдаг.

ЭДЦС ТӨХК нь ажилтнуудын эрүүл мэндийн хугацаат үзлэгийг  ХАБЭМТ-ийн мэргэжлийн өвчин судлалын эмнэлгээр хийлгэж тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийг авч, ажилтнуудыг эрүүлжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган сувилах, нөхөн сэргээх, эмчлэх, дасгал хөдөлгөөн хийх арга хэмжээнүүдийг авч ажилласан байна. Цалин хөлсийг 5 хувиар нэмэгдүүлсэн байна. ХАБЭА-н зөвлөлийн үйл ажиллагаа нь тогтмолжин тайлангаа ирүүлж хэвшсэн зэрэг ажлуудаараа 77 оноогоор шалгарчээ.

           

 1. Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК-ийн Хангайн бүсийн салбар

 

     Хангайн бүсийн салбар нь 1974 онд Эрдэнэт үйлдвэрийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах зорилгоор Сэлэнгэ аймгийн Орхон сумаас Орхон-Эрдэнэтийн 220 кВ-ын шугам баригдаж, Эрдэнэт хотод 110/6 кв-ын 2*6300-ийн түр дэд станц ашиглалтад орсноор тус байгууллагын суурь тавигдсан.

     Одоогоор тус салбар нь Орхон, Булган, Архангай, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Баянхонгор, Төв, Дундговь, Сэлэнгэ, Завхан, Өмнөговь, Говь-Алтай зэрэг 12 аймгийн 150 гаруй сум суурийн газрын хэрэглэгдийг цахилгаан эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай дамжуулж байна. Салбарын цахилгаан эрчим хүчний нийт дамжуулалтын 65 хувийг Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ ба Орхон аймгийн хэрэглэгчид, 35 хувийг бусад аймгуудын хэрэглэгчид авдаг бөгөөд жилдээ 1 тэрбум 587 сая кВт цаг цахилгаан эрчим хүчийг найдвартай дамжуулдаг. 12 дэд станцын үйл ажиллагааг тасралтгүй 24 цагийн турш хангаж ажилладаг.

ЦДҮС ТӨХК-ий Хангайн бүсийн салбар нь тухайн ондоо 2 удаагийн шийдвэрээр цалин хөлсийг 14.8 хувиар нэмэгдүүлсэн. ХАБЭА-н хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, ҮОХХ, МШӨ-нөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд байгууллагын үйл ажиллагааны зардалд 101,761.5 сая төгрөгийг төлөвлөн ажилласан. АХНЗГТ хамтын хэлэлцээрийг ханган ажиллаж шинээр өрх толгойлсон эцэг, эх 2 хүнийг ажлын байраар хангасан байна. 220/110/35/6кв-ын Эрдэнэт дэд станцын ээлжийн ажилтнуудын ажлын байрны дулаан алдалт, дуу чимээг тусгаарлаж вакум хаалт хийж сөрөг хүчин зүйлийн нөлөөллийг бууруулсан зэрэг ажлуудаараа 75 оноогоор шалгарсан байна.

           

 1. 19 дүгээр цэцэрлэг         

 1986 онд ашиглалтанд орж орос цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаад 1989 онд татан буугдаж Ардын боловсролын яамны сайдын 1990 оны 08 дугаар 09-ны өдрийн 294 дүгээр тушаалаар Дулааны цахилгаан станцын харьяа 23 дугаар цэцэрлэг болж, 1991 оны 02  дугаар 15-ны өдрөөс 140 хүүхэд, 6 бүлэг, 26 ажиллагсадтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байгаад 1993 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдөр хотын захиргааны мэдэлд шилжин 1994 оноос 19-р цэцэрлэг нэртэй болж өнөөг хүртэл ажиллаж байна. Хүний нөөцийн хувьд багш нарын 33% нь магистр, 88.8% нь бакалавр, 92% нь мэргэжлийн зэрэгтэй байна.

     Одоо 6 бүлэг 27 багштай, жилдээ 165 гаруй хүүхэд, жил бүр 30-45 хүүхэд сургуульд бэлтгэн оруулж байна.

19 дүгээр цэцэрлэг  нь ХАБЭА-н сургалтын төлөвлөөг батлан хэрэгжилтийг зохион байгуулсан ба ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээг тогтмол хугацаанд хийж, баримтжуулан тайлагнаж ажилласан байна. Ажилтнуудын эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлж ажлыг төлөвлөн судалгаажуулсан байна. АХНЗГТ хамтын хэлэлцээрийг ханган ажиллажсул орон тоонд өрх толгойлсон 1 эцгийг ажлын байраар хангасан байна. Мөн жижүүрүүд нь дугуйт цас арилгагч хийж хөдөлмөрийг хөнгөвчлөн бүтээмжийг нэмэгдүүлсэн байна. Гал тогооны агаар сорогчийг шинээр хийж хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулан ажиллажээ. Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хүрээнд Хот тохижуулах газраас сургалт авсан зэрэг ажлуудаараа 72 оноогоор шалгарсан байна.

      

 

 

 1. “Ажилтны аюулгүй байдал, асуудал, шийдэл” онол практикын бага хурлын илтгэлийн шагнал олголт

 

Тусгай байр

Ерөнхий боловсролын 7 дугаар сургуулийн архив, бичиг хэргийн ажилтан Ш.Мөнхчимэг

 

III байр

Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК”-ийн ХАБЭА-н ажилтан Д.Отгонбат, Н.Дуламсүрэн

 

II байр          

4 дүгээр  цэцэрлэгийн багш Э.Ариунзул, Н.Нямдэлгэр

 

I байр

Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр  сургуулийн эмч Д.Мөнхцэцэг

 

   

                   

 1. “Ажлын байрны аюул, эрсдэлийн удирдлага, ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцоо, манлайлал” сэдэвт илтгэлийн уралдааны шагнал олголт.

 

 

Тусгай байр

 Ерөнхий боловсролын 16 дугаар сургуулийн сургалтын менежер Б.Лхагвасүрэн     

            10 дугаар  цэцэрлэгийн эмч Б.Наранцэцэг

 

III байр

Дэгдээхэй цэцэрлэгийн багш, ХАБЭА-н зөвлөлийн дарга Б.Мөнхцэцэг

II байр

Онцгой байдлын газрын ажилтан Д.Мөнгөндолгион, Б.Марал-Эрдэнэ

 

I байр

 “Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц ТӨХК-ийн ХАБЭА-н ажилтан Д.Бямбадулам, Э.Отгон-Эрдэнэ     

                   

      

ОРХОН АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ЗӨВЛӨЛ

Таны IP хаяг: 35.172.230.21
 • 1 Онлайн
 • 5 Өнөөдөр
 • 7 Өчигдөр
 • 110 Долоо хоногт
 • 542 Сүүлийн сард
 • 22603 Нийт хандалт